A Journey to Motherhood!

På denne nettsiden vil du kunne finne all informasjon du trenger å vite før du blir mor, samt informasjon som er nyttig for deg som allerede har fått barn. Noen ganger kommer svangerskapet som en overraskelse, andre ganger kan det ligge planlegging bak. Uansett, så er reisen og destinasjonen den samme – en berg-og-dal-bane av følelser og forandringer, et barn skapes og to blir til tre! Er du som mor klar for utfordringen?

Reisen til morskap

Er du førstegangsfødende, situasjonen er ny for deg, og du vet egentlig ikke hva som venter deg av følelsesmessige, fysiske og psykiske påkjenninger? Du er ikke alene. Reisen går gjennom kupert terreng bestående av morgenkvalme, trøtthet, glede, nedstemthet, eufori og spenning – reiseprogrammet er langt! Selv fleregangsfødende vil oppleve forskjeller fra svangerskap til svangerskap, til tross for at reiseruten og destinasjonen er den samme. Uansett, så ligger spenningen i luften.

Blir jeg en god mor?

Å bli mor er en instinktiv ting som ligger latent i de fleste kvinner, allerede fra barnsben av. Hvem har vel ikke lekt med dukker, eller lekt mor og far som små? Men når et barn skapes i kroppen din, så blir lek til virkelighet. Det er underlig å se hvordan kroppen endres og gjøres klar for en ny person her i verden, en helt ny person det ikke finnes maken til!

Allerede i første trimester kjøpes gjerne de første klærne inn. Det er morsomt å se på babyklær, og du gleder deg til å ta dem i bruk. Du følger med på utviklingen av barnet fra uke til uke mens månedene går og spenningen øker. Innen tredje semester er alt klart for det nye familiemedlemmet. Sluttfasen starter med veer, pressrier tar overhånd og leverer et nytt familiemedlem. To har nå blitt til tre!

About the author

Jaclyn Wuckert

View all posts